ตรวจสอบจดหมายหรือพัสดุลงทะเบียน

ภายใน 72 ชั่วโมง เราจะอีเมล์ Tracking Number ให้ผ่านอีเมล์ที่ท่านไว้ให้กับเรา ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้โดยตรง 24 ชั่วโมงตามลิงค์ข้างล่างนี้

UK Post (Royal Mail): http://track2.royalmail.com

Swiss Post: www.post.ch/trackandtrace

German Post: https://www.deutschepost.de/sendungsstatus/bzl/sendung/simpleQuery.html?locale=en&init=true

DHL: http://www.dhl.com/en/express/tracking.html

FedEx: http://www.fedex.com/Tracking

TNT: http://www.trackingnumber.org/tnt-tracking/