Pro พิเศษ!!! สำหรับการส่งจดหมาย/เอกสาร

ปลายทางสหราชอาณาจักร ราคาเริ่มต้นที่ 559 บาท สำหรับ Euromail Express (3-4 วัน) และ 299 บาทสำหรับด่วนลงทะเบียน (4-7 วัน) พร้อม Online Tracking Number

รับเอกสารฟรีถึงที่ ราคานี้รวมทุกอย่างแล้วสำหรับเขตกรุงเทพเท่านั้น น้ำหนักจดหมายหรือเอกสารไม่เกิน 100 กรัมต่อซอง***

ขนาดซองจดหมาย/เอกสาร (ดูรูปขวา)

ความยาว: ไม่เกิน 35.30 cm
ความกว้าง: ไม่เกิน 25 cm
ความหนา: ไม่เกิน 2.5cm
หรือไม่เกิน ขนาดกระดาษ A4

เงื่อนไขสำหรับการส่งราคานี้

น้ำหนักที่รับสำหรับจดหมายหรือเอกสารไม่เกิน ต่อ 1 ซอง: 750 กรัม

จดหมายหรือเอกสารอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมสิ่งของอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรเครดิต ซีดี ดีวีดี สมุด หรือ หนังสือ เป็นต้น

ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อซองเท่านั้น***

ขั้นตอนการรับส่ง

ทางอีเมล์

ชื่อ นามสกุล*

น้ำหนักเอกสาร*

สถานที่รับเอกสาร*

วันรับเอกสาร*

เวลาที่สะดวกให้มารับเอกสาร*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล์*

ข้อความ

ทางโทรศัพท์

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่เบอร์ +66(0)86-354-1712 หรืออีเมล์มาที่ ship@euromailservice.com