การเคลมสินค้าสูญหายและคืนเงินประกัน

เรารับประกันสินค้าสูญหายเฉพาะสินค้าที่มีการส่งโดยการลงทะเบียนเท่านั้น มูลค่าการคืนเงินประกันสูงสุดที่ 46 ปอนด์ ต่อ 1 รายการสำหรับการส่งแบบลงทะเบียนธรรมดา และวงเงินสูงสุดถึง 2,500 ปอนด์ สำหรับพัสดุลงทะเบียนด่วนพิเศษ ปลายทางสหราชอาณาจักร** ระยะเวลาในการเคลมสิ้นค้าใช้เวลา 30 วันทำการ ระยะเวลาสินค้าที่สูญหายก่อนการเคลมต้องไม่น้อยกว่า 20 วันนับจากวันส่งสินค้า และต้องได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านหนังสือสอบถามทางจากไปรษณีย์ปลายทาง ทั้งนี้ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกอย่าง หากท่านต้องการแจ้งสินค้าหายหรือเคลมเงินประกันคืน กรุณาติดต่อ claims@euromailservice.com